Giải quyết vấn đề cụ thể liên quan đến đất đai, mặt bằng, điều tra, khảo sát,

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Giải quyết vấn đề cụ thể liên quan đến đất đai, mặt bằng, điều tra, khảo sát, thiết kế, dự toán công trình, tổ chức xây lắp và hoàn thành mọi thủ tục pháp lí cần thiết. Đây là khâu:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X