Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X