Etyl axetat có công thức là CH3COOC2H5

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Etyl axetat có công thức là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Etyl axetat có công thức là CH3COOC2H5.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X