Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

23/11/2020 31

Câu Hỏi:
Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X