Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo

23/11/2020 13

Câu Hỏi:
Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X