Dung dịch Gly-Ala không phản ứng được với?

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 18/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dung dịch Gly-Ala không phản ứng được với?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dung dịch Gly-Ala không phản ứng được với NaCl.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X