Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

23/11/2020 10

Câu Hỏi:
Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X