Dựa vào nguyên nhân hình thành, người ta phân các đồng bằng ra mấy loại chính?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dựa vào nguyên nhân hình thành, người ta phân các đồng bằng ra mấy loại chính?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 13

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào nguyên nhân hình thành, người ta phân các đồng bằng ra 2 loại chính:
Phân loại: dựa trên nguyên nhân hình thành:
+ Bình nguyên do băng hà bào mòn.
+ Bình nguyên do phù sa sông, biển bồi tụ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X