Dựa vào nguyên lí làm việc, người ta phân đèn điện ra mấy loại?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Dựa vào nguyên lí làm việc, người ta phân đèn điện ra mấy loại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Đó là đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn phóng điện.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X