Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X