Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, cho biết tháng 7 hướng gió nào có tần suất lớn nhất thổi vào Hà Nội.
hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Căn cứ Atlat trang 9 và Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10, ta thấy vào tháng 7 hướng gió Đông Nam (kí hiệu mũi tên màu đỏ) có tần suất lớn nhất thổi vào Hà Nội (đồng bằng Bắc Bộ).

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X