Dựa vào hình 14.1 SGK/53- Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kiểu khí hậu

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Dựa vào hình 14.1 SGK/53- Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kiểu khí hậu nào có diện tích nhỏ nhất trên các lục địa

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dựa vào hình 14.1 SGK/53, các đới khí hậu kí hiệu I, II, III, IV, V, VI, VII. Như vậy, ta thấy kiểu khí hậu có diện tích nhỏ nhất trên các lục địa là kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải (màu cam đậm).

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X