Dựa vào hình 14.1 SGK/53- Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Dựa vào hình 14.1 SGK/53- Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nhiệt đới thường nằm giữa các đới khí hậu nào.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dựa vào hình 14.1 SGK/53, các đới khí hậu kí hiệu I, II, III, IV, V, VI, VII. Như vậy, ta thấy đới khí hậu nhiệt đới thường nằm giữa các đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X