Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết kinh tuyến 80oĐ đi

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết kinh tuyến $80^o$Đ đi qua những đới và kiểu khí hậu nào trên đất liền

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào hình 14.1 SGK/53, ta thấy kinh tuyến 80oĐ đi qua những đới và kiểu khí hậu lần lượt từ Bắc xuống Nam trên đất liền là Cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa và kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X