Đột nhiên lão bảo tôi:- Này! Thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đột nhiên lão bảo tôi:- Này! Thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ!(Nam Cao)Ví dụ trên không chứa trợ từ.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X