Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Cần vừa đủ 6,72 lít O2

03/12/2020 187

Câu Hỏi:
Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là 34,78%

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X