Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Dẫn sản phẩm chảy lần

03/12/2020 274

Câu Hỏi:
Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Dẫn sản phẩm chảy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đụng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 5,4 gam, ở bình (2) có 30 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là 43,24%.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X