Đốt cháy hoàn toàn 4 gam hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung

03/12/2020 175

Câu Hỏi:
Đốt cháy hoàn toàn 4 gam hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2. Sau thí nghiệm, thu được 25 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 8,2 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong X là 90%.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X