Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm

03/12/2020 166

Câu Hỏi:
Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm , thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,8 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là 53,33 %.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X