Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A, cần dùng 250ml O2, chỉ tạo ra 200ml CO2 và

03/12/2020 205

Câu Hỏi:
Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A, cần dùng 250ml O2, chỉ tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước( các thể tích đo cùng điều kiện). Công thức phân tử của A là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Công thức phân tử của A là C2H4O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X