Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm 2

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm 2 khí. Tỉ khối của X so với oxi bằng 1,25. Các thể tích đo được ({đktc}). Giá trị của m và V là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giá trị của m và V là 1,2 và 1,96.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X