Dòng nào sau đây là đúng nhất khi nói về tác phẩm Truyện Tây Bắc”?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dòng nào sau đây là đúng nhất khi nói về tác phẩm “Truyện Tây Bắc”?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X