Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của văn biểu cảm ?

16/11/2020 664

Câu Hỏi:
Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của văn biểu cảm ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X