Dòng nào sau đây đúng với thơ trữ tình ?

16/11/2020 64

Câu Hỏi:
Dòng nào sau đây đúng với thơ trữ tình ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X