Dòng nào nói không đúng về tác giả Tản Đà?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Dòng nào nói không đúng về tác giả Tản Đà?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Hầu trời

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X