Dòng nào không phải là cách thực hiện thao tác lập luận bác bỏ?

24/11/2020 329

Câu Hỏi:
Dòng nào không phải là cách thực hiện thao tác lập luận bác bỏ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X