Dòng nào không phải là cách thực hiện thao tác lập luận bác bỏ?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Dòng nào không phải là cách thực hiện thao tác lập luận bác bỏ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X