Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc khai thác yếu tố biểu cảm và phi

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc khai thác yếu tố biểu cảm và "phi ngôn ngữ" khi trình bày một vấn đề?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dòng không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc khai thác yếu tố biểu cảm và "phi ngôn ngữ" khi trình bày một vấn đề: Coi trọng hình thức ngâm diễn minh họa.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X