Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị nội dung thông tin cần

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị nội dung thông tin cần truyền đạt khi trình bày một vấn đề?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dòng không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị nội dung thông tin cần truyền đạt khi trình bày một vấn đề: Khắc phục, che giấu sở đoản của người nói.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X