Dòng nào dưới đây giải thích chính xác nhất hai chữ nguyên khí?

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Dòng nào dưới đây giải thích chính xác nhất hai chữ nguyên khí?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Chọn đáp án: B
Dòng giải thích chính xác nhất hai chữ nguyên khí là: Chất làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước, xã hội.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X