Động cơ không đồng bộ ba pha:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Động cơ không đồng bộ ba pha:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Động cơ không đồng bộ ba pha là máy điện quay

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X