Đồng chí Trần Phú quê ở dâu ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đồng chí Trần Phú quê ở dâu ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đồng chí Trần Phú quê ở Đức Thọ - Hà Tĩnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X