Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

ARN là 1 loại axit nucleic nên đơn phân là nucleotit

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X