Đối với tổn thương rắn chắc như xương, phương pháp tế bào học chọc không được

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đối với tổn thương rắn chắc như xương, phương pháp tế bào học chọc không được chỉ định?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm luật - môn khác học mới nhất

X