Đối tượng lao động của người thợ mộc là

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đối tượng lao động của người thợ mộc là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đối tượng lao động của người thợ mộc là gỗ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X