Trắc nghiệm Thầy bói xem voi, Tục ngữ

29/12/2022 196

Câu Hỏi:
Đọc những văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

VĂN BẢN 1
THẦY BÓI XEM VOI
Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bởi ngồi chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biểu người quản voi, xin cho voi đứng lại để cùng xem.
Thầy thi sờ vòi, thầy thi sờ ngà, thầy thì sở tại, thầy thì sờ chân, thầy thì sở đuôi. Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
– Tưởng con voi như thế nào, hoá ra nó sun sun) như con đỉa.
Thầy sờ ngà bảo:
– Không phải, nó chắn chắn” như cái đòn cản
Thầy sờ tai bảo:
– Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc
Thầy sờ chân cãi:
– Ai bảo! Nó sừng sững” như cái cột đình.
Thầy sờ đuôi lại nói:
– Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tun tủn như cái chổi xểm cùn.
Năm thầy, thầy nào cũng cho là minh nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu, chảy máu.
(Theo TRƯƠNG CHÍNH, in trong sách Ngữ văn 6, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)
VĂN BẢN 2
TỤC NGỮ
1. Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.
2. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điển.
3. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối!.
4. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
(Dẫn theo sách Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Năm ông thầy bói nói sai về con voi vì chỉ lấy cái bộ phận, đơn lẻ để suy ra cái tổng thể.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Theo em, qua việc “xem voi” của các thầy bói, tác giả dân gian muốn nhắn nhủ không nên nhìn nhận sự vật, sự việc một cách phiến diện, chủ quan.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Câu tục ngữ Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt nghĩa là tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là sắp có mưa to gây lụt lội.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Ý nghĩa câu tục ngữ Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền là khẳng định làm ao là có hiệu quả nhất, sau đó là làm vườn và làm ruộng.
Giải thích: Khi sắp xếp thứ tự vai trò các nghề thì nghề nuôi tôm cá mang lại nguồn lợi nhanh và nhiều nhất. Thứ đến là nghề làm vườn, nghề trồng cây ăn quả, trồng rau màu, trồng hoa cảnh cũng là 1 nghề đem lại nguồn lợi nhuận khá cao. Sau cùng là nghề làm ruộng, nghề ổn định, lâu bền và có ý nghĩa lâu dài.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Biện pháp nói quá được sử dụng trong câu tục ngữ: Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
Giải thích: Biện pháp nói quá: chưa nằm đã sáng - chưa cười đã tối
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu tục ngữ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo là ẩn dụ

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X