Đọc đề bài sau và trả lời câu hỏi:Vừa qua, trong chương trình giao lưu cùng học

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đọc đề bài sau và trả lời câu hỏi:

Vừa qua, trong chương trình giao lưu cùng học sinh của báo Hoa học trò về chủ đề "Tình yêu trong sáng" thì có một ý kiến của một bạn cho rằng: "Tình yêu tuổi học trò tuyệt đối là không nên, cần ngăn cấm vì nó gây nhiều hậu quả tác động xấu tới các bạn học sinh." Theo em ý kiến đó đúng hay sai? E có đồng tình hay phản đối?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X