Trắc nghiệm Lừa đội lốt sư tử

29/12/2022 66

Câu Hỏi:
Đọc câu chuyện sau và chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi:
LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

Một hôm, lừa lấy được bộ lông sư tử do thợ săn quẳng ra ngoài để phơi. Nó khoác vào và tiến về làng. Khi nó đến gần thì tất cả, người cũng như thú, đều bỏ chạy, và trong ngày hôm ấy, nó là một chú lừa đầy kiêu hãnh. Trong lúc sung sướng, nó cao giọng hi lên một tiếng, tức thì mọi người nhận ra nó, và người chủ chạy ra nện cho một trận nên thân vì cái tội làm cho mọi người hoảng loạn. Ngay sau đó, cáo chạy lại bảo với nó rằng: “A, ta nhận ra nhà ngươi! Cái mã bề ngoài có thể che mắt được người đời, còn lời nói sẽ bộc lộ kẻ ngốc.”.
(Trích Tuyển tập ngụ ngôn Ê-đốp, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2000)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đặc điểm thể loại của văn bản Lừa đội lốt sư tử là loại chuyện lấy loài vật để nói lên bài học đối với con người
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ 3.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Câu gợi ra bài học cho con người là “Cái mã bề ngoài có thể che mắt được người đời, còn lời nói sẽ bộc lộ kẻ ngốc.”
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Câu có chứa từ Hán Việt là "… Trong ngày hôm ấy, nó là một chú lừa đầy kiêu hãnh."
Giải thích: Từ Hán Việt trong câu là kiêu hãnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Nội dung chính của văn bản Lừa đội lốt sư tử là Ai đó kể chuyện về con lừa đội lốt sư tử
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ý nghĩa (bài học) rút ra được từ câu chuyện trên là mượn danh tiếng của người khác sẽ chuốc họa vào thân.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X