Do tác động của việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kì nên

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Do tác động của việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kì nên

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Do tác động của việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kì nên tỉ trọng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Bắc Mĩ tăng mạnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X