Định nghĩa nào sau đây về gen là đầy đủ nhất? Chọn câu trả lời đúng:

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Định nghĩa nào sau đây về gen là đầy đủ nhất? Chọn câu trả lời đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X