Điều nào sau đây là sai ?

03/12/2020 350

Câu Hỏi:
Điều nào sau đây là sai ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Câu sai là axit silixic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X