Điều nào dưới đây là nội dung được qui định trong luật hôn nhân và gia đình ở

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điều nào dưới đây là nội dung được qui định trong luật hôn nhân và gia đình ở nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nội dung được qui định trong luật hôn nhân và gia đình ở nước ta là nam chỉ lấy 1 vợ, nữ chỉ lấy 1 chồng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X