Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng là?

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng là làm việc trên cao.

Giải thích:
Công việc lắp đặt đường dây cung cấp điện thường được tiến hành trong môi trường: Làm việc ngoài trời, thường phải đi lưu động, làm việc trong nhà, nguy hiểm vì gần khu vực có điện, làm việc trên cao,...

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Người lao động cần đảm bảo mấy yêu cầu của nghề điện dân dụng?

Người lao động cần đảm bảo 4 yêu cầu của nghề điện dân dụng, đó là yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ và sức khỏe.

Giải thích chi tiết:
Yêu cầu của nghề điện đối với người lao động:
- Về kiến thức: Hiểu biết những kiến thức cơ bản về kĩ thuật điện và một số quy trình kĩ thuật trong nghề điện.

Chọn phát biểu sai: Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

Phát biểu sai là: Nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V.

Giải thích:
Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng gồm:
- Thiết bị bảo vệ đóng cắt và lấy điện
- Nguồn điện một chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V
- Thiết bị đo lường điện
- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:

Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là không mắc bệnh về tim mạch.

Công dụng của kìm là :

Công dụng của kìm là: cắt dây dẫn, tuốt dây dẫn và giữ dây dẫn khi nối.

Hãy cho biết đâu là đối tượng lao động của nghề điện dân dụng?

Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng là thiết bị bảo vệ, thiết bị đóng cắt, thiết bị lấy điện.

Giải thích:
Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng gồm có:
- Thiết bị bảo vệ đóng cắt và lấy điện
- Nguồn điện một chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V

Chọn phát biểu sai về triển vọng của nghề điện dân dụng?

Phát biểu sai về triển vọng của nghề điện dân dụng là: Nghề điện dân dụng không có điều kiện phát triển ở nông thôn và miền núi.
Giải thích:
Nghề điện dân dụng có nhiều điều kiện phát triển không những ở thành phố mà còn ở nông thôn, miền núi.

Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ:

Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ đời sống, sinh hoạt và lao động, sản xuất.

Đâu không phải yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?

Sắc đẹp không phải yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động, vì nghề điện chỉ cần có kiến thức, kĩ năng, thái độ và sức khỏe.

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt, lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X