Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điều khoản trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta là Pháp công nhận Việt Nam dân chủ cộng hoà là một quốc gia tự do

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X