Diet plays an important role in the _______ of heart disease.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences
Diet plays an important role in the _______ of heart disease.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

sau mạo từ the là danh từ.
Diet plays an important role in the management of heart disease.
Dịch: Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong sự khống chế bệnh tim.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X