Điền vào chỗ trống: Trong tương lai kĩ thuật điện tử đóng vai

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 21/08/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Điền vào chỗ trống: Trong tương lai kĩ thuật điện tử đóng vai trò....................cho các thiết bị và các quá trình sản xuất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong tương lai kĩ thuật điện tử đóng vai trò bộ não cho các thiết bị và các quá trình sản xuất

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X