Điền từ vào chỗ trống sao cho đúng : « …….. là quê hương của những điệu hò nổi

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điền từ vào chỗ trống sao cho đúng : « …….. là quê hương của những điệu hò nổi tiếng ». .

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X