Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần

23/11/2020 23

Câu Hỏi:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng ........
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng giảm
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X