Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm.......... tác

23/11/2020 23

Câu Hỏi:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm.......... tác dụng của lực.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực.
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X