Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Ở chim

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Ở chim bồ câu, tim có ...(1)..., gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu ...(2)... và nửa phải chứa máu ...(3)....

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X