Điện phân 500 ml dung dịch hỗn họp FeSO4 0,1M, Fe2(SO4)3 0,2M và CuSO4 0,1M với

Xuất bản: 20/05/2024 - Cập nhật: 20/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điện phân 500 ml dung dịch hỗn họp FeSO4 0,1M, Fe2(SO4)3 0,2M và CuSO4 0,1M với điện cực trơ. Điện phân cho đến khi khối lượng catot tăng 8,8 gam thì ngừng điện phân. Biết cường độ dòng điện đem điện phân là 10A. Thời gian điện phân là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điện phân 500 ml dung dịch hỗn họp FeSO4 0,1M, Fe2(SO4)3 0,2M

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X